το νέο βιβλίο του Καθηγητή Κεφαλά
Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις στη Νέα Οικονομία
Παρά τη μεγάλη θνησιμότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων που παρατηρείται σήμερα, αυτές αντιπροσωπεύουν το 90% των ενεργών επιχειρήσεων και παράγουν σχεδόν το 50% του ΑΕΠ απασχολώντας πάνω από το 50% του εργατικού δυναμικού. Αν και τα ποσοστά αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα η σημασία των οικογενειακών επιχειρήσεων για την οικονομία μιας χώρας είναι αναμφισβήτητη. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο οι οικογενειακές επιχειρήσεις θεωρούνται σε ολόκληρο τον κόσμο η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Ο ιδιοκτήτης μιας οικογενειακής επιχείρησης μπορεί να παρομοιαστεί με έναν ηθοποιό ο οποίος κατά τη διάρκεια ενός έργου ίσως χρειαστεί να παίξει έναν ή και περισσότερους ρόλους. Πέρα από τον αριθμό, την ποικιλία και την ποιότητα των ικανοτήτων που θα πρέπει να διακρίνουν έναν καλό αρχηγό μιας επιχείρησης, αυτός θα πρέπει παράλληλα να κατέχει όλες εκείνες τις δεξιότητας που χαρακτηρίσουν έναν άξιο οικογενειάρχη. Σε αυτό το σύνθετο πλέγμα θα πρέπει να προστεθεί και η συνεχής αλλαγή του εξωτερικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, με όλες εκείνες τις επιπτώσεις που η κάθε αλλαγή συνεπάγεται για το παρόν και το μέλλον της οικογενειακής επιχείρησης. Από όλες τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο ηγέτης της επιχείρησης εκείνη της διαδοχής είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη και η δυσκολότερη...
διαβάστε περισσότερα>>
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη.
 
1. Η οικογενειακή επιχείρηση, η οικογενειακή επιχείρηση και ο κόσμος εντός του οποίου κινείται ο ιδιοκτήτης ή ηγέτης της... διαβάστε περισσότερα>>
2. Το στρατηγικό μάνατζμεντ των οικογενειακών επιχειρήσεων καταπιάνεται με τη διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης... διαβάστε περισσότερα>>
3. Quo Vadis επικεντρώνεται στο καυτό θέμα της απόκτησης μιας υστεροφημίας... διαβάστε περισσότερα>>
 
Στο βιβλίο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ θα βρείτε μια συνοπτική, αλλά ικανοποιητική, περιγραφή του πολύπλοκου φαινομένου των Οικογενειακών Επιχειρήσεων. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου θα ενημερωθείτε σχετικά με τη φύση, τη σημασία για την ανθρωπότητα και φυσικά τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τις λύσεις που αποδείχτηκαν εποικοδομητικές στον αέναο αγώνα του ιδρυτή και ηγέτη της οικογενειακής επιχείρησης.